Reumatische voetbehandeling

De gewone behandeling wordt uitgebreid met extra aandacht voor de problemen die door reuma aan de voet kunnen ontstaan, zoals ontstekingen en gewrichtsvergroeiingen. Dit geeft uiteraard meer pijnklachten. Mijn greep op de voet kan minder moeten zijn. Er dienen even als bij de diabetische voet specifieke adviezen te worden gegeven, zodat ontstekingen en gewrichtsvergroeiingen geen vrijspel krijgen. Toch zal de behandeling tussen de diabetische en reumatische voet enigszins overeenkomen. Het grootste verschil is uiteindelijk dat de diabetische voet gevoelloos kan worden en de reumatische voet meer pijn kan geven. U kunt, na een verwijzing van uw huisarts, een afspraak maken voor een diabetische of reumatische voetbehandeling. U krijgt deze behandeling mogelijk  (deels) vergoed door uw zorgverzekeraar.