Diabetische voetbehandeling

De gewone behandeling wordt uitgebreid met extra aandacht voor de problemen die de vorm van de nagel kan geven. Drukplekken moeten voorkomen worden, omdat deze door de verstijving van de voet gemakkelijk ontstaan. Wonden verdienen extra aandacht, aangezien de doorbloeding verslechterd kan zijn. Ook het gevoel kan verminderd zijn, hier wordt de voet op gescreend. Hiervoor wordt met een stemvork het diepere gevoel getest. Met het monofilament wordt het oppervlakkige gevoel getest en met de tipterm de reactie op temperatuursverschillen. Zonodig wordt er een blauwdruk van uw voet gemaakt. Adviezen zijn nu dwingender dan normaal, daar het extra belangrijk is de conditie van de voet goed te houden. Het eventueel verminderen van het gevoel aan de voeten kan ernstige gevolgen hebben, wanneer er niet op tijd wordt ingegrepen.