Welkom bij pedicuresalon Helma

U bent hier op het juiste adres voor al uw voet- en/of nagelproblemen.
Mijn naam is Helma van Zandvoort. Sinds 2002 ben ik werkzaam als pedicure en vanaf 2012 ben ik medisch pedicure. Ik ben aangesloten bij brancheorganisatie ProVoet en sta geregistreerd in het kwaliteitsregister voor pedicuren ProCert. Ook volg ik regelmatig bij- en nascholingscursussen om de laatste technieken en de beste behandelmethodes te garanderen.
Pedicuresalon Helma is gelijkvloers, dus makkelijk toegankelijk voor iedereen. Er is voldoende parkeergelegenheid bij mijn salon aanwezig.

Bel voor een afspraak, uw voeten zijn in goede handen! 

Pedicuresalon Helma
Terloo 59 te Oss
Telefoon: 0412-634376Algemene Verordening Gegevensbescherming

Wat houd dat in en geld dat ook voor mij als cliënt?

Per 25 mei 2018 geldt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Vanaf die datum geldt dezelfde privacywetgeving in de hele EU. Nu hebben de lidstaten nog hun eigen nationale wetten, gebaseerd op de Europese privacyrichtlijn uit 1995. Uw gegevens moeten dus goed en zeer veilig bewaard worden en daar moet ik Uw toestemming voor hebben.

Uw Privacy
Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelend Pedicure, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht, opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.
Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn.

Het waarborgen van uw gegevens betekent onder meer dat ik:
•  zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens,
•  er voor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens
Als uw behandelend Pedicure heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook voor de volgende doelen gebruikt worden:
•  Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld huisarts, podotherapeut. Alles met toestemming van u.
•  Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
•  Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik een factuur kan opstellen.
Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Het eventueel nemen van foto’s van Uw voetproblemen is alleen toegestaan met toestemming van u. Dit materiaal kan ook gebruikt worden voor een eventueel collegiaal overleg of doorverwijzing naar andere (medische) disciplines .

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.

Privacy op de Zorgnota
Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar. Dit zijn:
•  Uw naam, adres en woonplaats
•  uw geboortedatum
•  de datum van de behandeling
•  een korte omschrijving van de behandeling
•  de kosten van het consult

Voor U als cliënt is het belangrijk te weten welke gegevens ik van U vraag, hoe ik dit verwerk en hoe ik dit archiveer.

Bij een eerste afspraak wordt er altijd gevraagd:
Uw naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer.
Daarna vraag ik of er rekening moet worden gehouden met bijzonderheden, zoals reuma, diabetici, medicijngebruik enz… die van invloed kunnen zijn op uw behandeling.

Ook ontvangt U een toestemmingsformulier. Deze kunt U voor de behandeling doorlezen en ondertekenen.

Deze gegevens worden digitaal verwerkt op mijn laptop waar alleen ik toegang toe heb. Alleen d.m.v. een inlogcode is het mogelijk in mijn administratie en cliëntenportaal te komen. Hiervan wordt regelmatig een update gemaakt. Deze is uiteraard goed beveiligd.
Gegevens i.v.m. doorverwijzing voor bv huisarts, podotherapeut of andere disciplines worden altijd met toestemming van u overlegd.
U kunt ten alle tijden uw dossier opvragen bij mij.
Wilt u meer weten over de AVG kijk dan op de site van de overheid.

Uiteraard kunt U altijd de toestemming intrekken!
Let op!!! Er is dan geen overleg meer mogelijk met andere (medische) disciplines.

Chinflex ® - chinese voetmassage

Een weldaad voor lichaam en geest.
Chinflex® is een massage die gebaseerd is op de oude originele Chinese voetmassageprincipes.
De Chinezen passen voetmassages al bijna 400 jaar toe met zeer goede resultaten.
Chinflex is een ontspannende Chinese voet- en onderbeen massage waarbij reflexzones gecombineerd worden met meridiaanbanen en acupunctuurpunten. Door de onderbenen en knieën mee te masseren komt de doorstroming veel beter op gang waardoor het effect van de voetreflex vele malen groter wordt. Bij onder andere diabetes, slapeloosheid enz..
Het grote succes van Chinflex-massage ontstaat doordat in één massage twee systemen tot één geheel worden gecombineerd.
Chinezen gebruiken deze massages tot op hoge leeftijd, om vitaal te blijven, hun gezondheid te behouden of als er klachten zijn deze te verminderen of te verhelpen.
Tijdens de ontspannende Chinflex-massage komen lichaam en geest volledig tot rust en wordt de energiedoorstroming in het lichaam gestimuleerd. Na afloop voelt men zich heerlijk ontspannen en vitaal.
Bel voor een afspraak 0412-634376

Nagelreparatie

Met LCN pedique kan uw teennagel gedeeltelijk of zelfs helemaal gerepareerd worden door middel van gel zodat u weer een esthetisch mooie goed verzorgende teennagel heeft.

Het is een éénfase gel die onder een UV lamp wordt uitgehard. Het product is elastische en past zich aan de bewegingen van de nagel en voet tijdens het lopen aan, waardoor het niet als storend wordt ervaren. De gelnagel voelt heel natuurlijk aan en past perfect bij uw natuurlijke nagel.

Wilde pedique (het beroemde witte randje)
Wie wil er niet met mooi verzorgde voeten op vakantie. Deze geltechniek geeft een prachtig cosmetisch resultaat. Blijft zeker 6 tot 8 weken zitten!!!